top of page

I Seto Tandsopido pillimiihi`ja leelotajidõ vedosnik om  LEIMA EVELIN
I Seto Tantsupeo muusikajuht on EVELIN LEIMA 

Leima Evelin uut tandsopidolõ eissagamastõ seto pilla` mängjit ni leelokuurõ, kinkäle miilüse hel`omisõga laulumängo`.

 Peole on oodatud erinevaid seto kirmaskitel mängitud pille mängivad pillimehed. Samuti leelokoorid, kelle meeldivad liikumisega seto laulumängud. 

Sjoo aadressi pääle saa Evelinilõ kir`ota

bottom of page