top of page

I Seto Tandsopido vällämõtlõja ja morolesäädjä om TORMI PIRET
  I Seto Tantsupeo idee autor ja lavastaja on PIRET TORM-KRIIS

I Seto Tandsopido om seto tandso pido, koh tands`tas Setomaal eis aol tandsit perimüstandsa` seto rõivih. Tandsma oodõtas õgah iäh ja õgast soost tandsjit. Õt tandsopidol tandsi,  pallõtas hndäst tiidä anda valigu 1, 2 vai 4 jaost üteh paarilisõga, valigu 3 jaost üteh rühmägä, koh vähäbalt 4 tandsopaari. 


I Seto Tandsopido on seto tantsu pidu, kus tantsitakse Setomaal eri aegadel tantsitud pärimustantse seto riietes. Tantsima oodatakse igas eas ja igast soost tantsijaid. Osalemiseks tuleb registreeruda valiku 1, 2 või 4 jaoks koos partneriga,  valik 3 tantsudes osalemiseks   vähemalt 4-paarilise rühmaga. 

 

bottom of page