top of page

  Tandsma tulijidõ registriirminõ om läbi saanu.  Tantsupeole registreerimine on lõppenud.                 Pidossõ om tulõmah 270 tandsjat                         Peole registreerus 270 tantsijat                                     

Pruumi

Telli hindäle  EV 100 kingtüsenä sündüvä KAGOSS KARGASÕ` T-särk. Valli saa musta ja valgõ (nigu seto sukmani`- kitasniga`) särgi vaihõl. T-särka` saa õnnõ telleh. Olõnõmalda numbrest mass 12€. Aigu tellimisest om 31.maini. Kiroda  kargus@swingtants.ee:  kia taht, määnest värmi, kui suurt vai väikot, ku paljo ni massa Tantsutrupp MODUS EE362200221010259578. Särka` naada-i mano tellmä ja tandsopido aol saa näid 15€ iist, ku nummõr kõlbas.  

Telli endale  EV 100 kingitusena toimuv KAGOSS KARGASÕ` T-särk. Valikus on must ja valge (nagu seto sukmanid-kitasnikud) särk. T-särke saab soetada ainult ettetellimisel. Särgi hind olenemata suurusest on 12€. Aega tellimiseks on 31.maini. Tellimus jõustub, kui 31.maiks on meilile kargus@swingtants.ee saadetud tellija nimi, särgi värv, suurus ja särkide hulk ning tasutud tellimuse eest Tantsutrupp MODUS EE362200221010259578. Särke hiljem juurde ei tellita ja tandsopido ajal on üksikute järele jäänud särkide müügihind 15€. 

I Seto Tandsupidolõ omma oodõdu innekõkkõ seto`, nii Setomaalt ku muialt. Muidohki om taa pido nuilõki, kinkäle miilüsõ seto perimüstandso` ja kia taht tandsi aoluu I Seto Tandsopidol. Kimmäs om tuu, õt tandsopidolõ tandsma, laulma vai pilli mängmä saa tulla õnnõ seto rõivih. 


Tandso`, mitä pidol tandstas, lövvät üleväst Tandso`/ Tantsud mant. Tuusama lehe allveereh omma` muusiga`, mink perrä saa tandsa` har`ota. 
Osalemisõst I Seto Tandsopidol om pallõt täüta vorm, minkõ lövvät lehe alt viirest. Vajoda  halja kastikõsõ pääle ja vallalõ lätt vorm, mia tulõ täütä ja ar saata kõgõ hildampa 01.02.2018. Ku edimia om segäne, helsta vai kiroda Piretilõ kargus@swingtants.ee ,  tel. 372 5177 614. Vormi täüteh om vaia tiidä anda, 
kas tandstas tandsa` valigust 1 , 2, 3 vai 4 : - valigu` 1, 2, 3 omma täuskasunuilõ;
- valik 4 om latsilõ;
- kargust tandsva  kõkk naase` ja kasatskit kõkk mehe`; 
- valigu` 1, 2 vai 4 sortmisõl tulõ hinnäst kirja panda vähäbält üteh tandsopaarilisõga, valigu 3 tandsa` jaost  vähäbält 4-paarilitsõ rühmäga.

Üteh täüdet vormiga pallõ saata pildikõnõ kargus@swingtants.ee seto rõivist üteh kinnitüsegä, õt tandsopidolõ tuldas õkva näideh  rõivih. 

 

 I Seto Tandsopidol tandstas seto perimüstandsa`.  Nu omma eis aol ja eis kotussidõ pääl olnu veidjokõsõ eissgamatsõ`. Tandsopidol saa näta samu tandsa` mitmit muudu tandsmist.  Tandsast omma` opmisõ jaost tettü ka video`, a nuidõ iihmärk olõ-i sukungi panda kõkki üttemuudu tandsma.  Video` omma näidõ jaost, kia muido sukungi mõista-i.  

Pruumi` Seto Talomuuseumi moro pääl omma 29. - 30.06.2018. Tah tulõ olla õgaütel, kia pidol tandsi, laulda, pilli mängi taha. 

I Seto Tandsopidole on oodatud eelkõige setod, nii Setomaal kui mujal elavad. Muidugi on teretulnud ka kõik teised, keda kõnetab seto pärimustants ja kel on soov osaleda maailma I Seto Tantsupeol. Et tegemist on Seto Tantsupeoga, ootame nii tantsijaid, lauljaid kui pillimehi peole osalema ainult seto riietes. 


Peol tantsitavad tantsud leiab menüüst Tandso`/ Tantsud alt. Samas on ka tantsude saatemuusikate näited. 

Osalemiseks  I Seto Tandsopidol palun täita vorm, milleks on roheline kastike lehe jaluses.  Osalemisest tuleb teada anda hiljemalt 01.02.2018. Kui miski jääb segaseks, võib helistada või kirjutada Piretile kargus@swingtants.ee ,  tel. 372 5177 614.
Vormi täites on vaja kindlasti täpsustada, kas soovitakse tantsida tantse valikust 
1 , 2, 3 või 4 :
- valikud 1, 2, 3 on täiskasvanutele; 
- valik 4 on lastele;
- kargust tantsivad kõik naised ja kasatskit kõik mehed; 
- valikute 1, 2 või 4 jaoks tuleb registreeruda vähemalt koos partneriga;  valiku 3 jaoks vähemalt 4-paarilise rühmaga.

Koos registreerimisvormiga palun saata ülaltoodud meiliaadressile ka pilt seto rõivastest koos kinnitusega, et tantsupeole tullakse just pildil olevate riietega. 

Kõik peol esitatavad tantsud on seto pärimustantsud, mida on eri aegadel ja eri paigus tantsitud veidi erinevalt. See erinevus tuleb esile ka I Seto Tandsopidol. Peol tantsitavatest  tantsudest on kodulehel küll ka õppevideod, kuid nende eesmärk pole sugugi mitte kõiki ühtemoodi tantsima panna. Videod on abivahendiks  neile, kes muidu tantsude õppimisega hätta jääksid. 

Väljakuproovid Seto Talumuuseumis toimuvad 29. - 30.06.2018. Proovidest osavõtt on vältimatu kõigile tantsupeol osalejatele. 

 

bottom of page