top of page

Tereh tulõmast I Seto Tandsopidolõ!

Kargusõst kutstas seto tandsu. Kõgõ vanõbat tiidäolõvat tandsu. Tandsu, koh naase` ja mehe` tandsva eräle. Miihi kargust kutstas ka kasatskist. 
Paarih tandsa` naati tandsma hildampa, nu omma tõisilt rahvilt lainat tandsu`, mia setokõsõ omma tennü uma rahva jaost setoperätsist.  
Seto Tandsopido om seto tandso pido. 
Maailma edimäne Seto Tandsopido tulõ 30.06.2018 Seto Talomuuseumi moro pääl. 

    Tere tulemast I Seto Tandsopidole!

Kargus on kõige vanem teadaolev seto tants., kus naised ja mehed tantsivad eraldi. Meeste kargust nimetatakse ka kasatskiks.
Paaristantse hakati Setomaal tantsima hiljem ja tegemist on teistelt rahvastelt laenatud tantsudega,  mida setod on  kohandanud, muutes need setopärasteks.
Seto Tantsupidu on seto tantsu pidu. 
Maailma esimene Seto Tandsopido toimub 30.06.2018 Seto Talumuuseumi karjakoplis. 

I Seto Tandsopido pruumi` omma`: 
29.06 Verska Gümnaasiumi staadioni pääl alatõh kellä 5-st 30.06 Seto Talomuuseumi kar`akoplih kooni kellä 12.30ni. Töpseb pruumiplaan saadõtas osalõjidõlõ meili pääle. 

I Seto Tandsopido proovid on: 
29.06 Võrska Gümnaasiumi staadionil alates kella 17-st 30.06 Seto Talumuuseumi karjakoplis kuni kella 12.30ni. Töpsem proovigraafik saadetakse osalejatele meilile. 

bottom of page